Vergunning voor tijdelijk plaatsen bouwplaatsinrichting Nieuwe Tolbrug Voorburg (kenmerk 1047999) nabij Hoekweg 52 Voorburg Mourik Infra B.V.

Aanvraag voor overig

Algemene informatie Op 30 november 2023 is aan Mourik Infra B.V. vergunning verleend voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats twee opslagcontainers, een keetwagen en bouwhekken op de openbare weg ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de Nieuwe Tolbrug. Datum bekendmaking besluit: 30 november 2023 Meer informatie? Het besluit kunnen we op uw verzoek digitaal toezenden, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail naar vergunningen@lv.nl vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit. Maakt u gebruik van internet en heeft u een DigiD? Dien uw bezwaarschrift dan digitaal in via https://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep. Heeft u geen internet of wil u liever per brief bezwaar maken dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Vermeld in uw bezwaarschrift: 1. naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; 2. de datum en handtekening; 3. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; 4. de argumenten voor bezwaar. Voorlopige voorziening Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Meer informatie hierover vind u hier.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Voorburg. Bekijk alle Bekendmakingen Voorburg in Voorburg.

https://voorburgkrant.nl/bekendmakingen-voorburg/

Deel dit bericht:

Redactie Voorburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Voorburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Voorburg.

Gerelateerde berichten